Naszą misją jest uzyskanie dla poszkodowanych należnych odszkodowań.

Pozyskujemy środki poprzez realizację wierzytelności należnych naszym klientom. W szczególności zajmujemy się kompleksową pomocą w pozyskiwaniu odszkodowań dla poszkodowanych oraz ubezpieczonych w zakresie roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń, w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi, w tym związku z wypadkami komunikacyjnymi. Zastępujemy poszkodowanych lub ubezpieczonych, przyjmując na siebie ciężar prowadzenia spraw i koszty z tym związane, współpracując z kancelarią adwokacką, która jest specjalistą w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz cywilnego.

Dochodzimy w imieniu klienta wierzytelności, nie tylko powstałych w związku z umową ubezpieczenia, ale także wierzytelności powstałych w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania z innych umów, w tym zobowiązań do zapłaty ceny, czy też wynagrodzenia. Świadczymy usługi kompleksowo poprzez wszystkie etapy postępowania, w tym w zakresie postępowania przesądowego, pojednawczego oraz w postępowaniach przed sądami oraz organami egzekucyjnymi. Nasze usługi rozliczamy tylko od sukcesu.

Mamy satysfakcję, gdy nasi Klienci chętnie przekazują część uzyskanego świadczenia naszym staraniem jako nasze wynagrodzenie w wysokości ustalonej przy podjęciu się prowadzenia sprawy. Oprócz prowadzenia spraw w imieniu Klientów, gotowi jesteśmy do przeprowadzenia konsultacji i udzielania porad w zakresie interesującym naszych Klientów.

Skontaktuj się z nami - powiemy, jak możemy Ci pomóc!

576 014 640 576 014 641

Nasza Kancelaria posiada wysoki współczynnik skuteczności.

Świadczymy usługi kompleksowo poprzez wszystkie etapy postępowania,
w tym w zakresie postępowania przesądowego, pojednawczego
oraz w postępowaniach przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.

ZOBACZ ZAKRES NASZEJ DZIAŁALNOŚCI
Pomogliśmy już setkom poszkodowanych w wypadkach.
Pomożemy też Tobie.
Top